You are here: Home> Community> Libraries
Meath Library Digital Media

Work Matters
Meath Library Social Media
    

Libraries

As Gaeilge

Welcome to Meath County Council Library Service

Facebook Icon Twitter Icon

Meath County Council Library Service operates an open to all policy which means that anyone who lives, works or visits the County is welcome to make use of the library facilities.

The main Library and headquarters for Meath County Library is at Railway Street, Navan, Co. Meath. There are eleven other libraries located throughout the county and these offer a wide range of services.

There are approximately 300,000 books and audio visual materials available to adults and children for recreation, information and study.

Work Matters at the Library - Support for Business and Employment:

Other services Meath County Libraries offers include:

 • Free Membership
 • Free Internet access
 • Adult fiction and non fiction
 • Children's fiction and non fiction
 • Reference books
 • Language Box Sets
 • Large print books
 • ebooks & e-audio books
 • Digital Magazines
 • Online Language Learning
 • eLearning Courses
 • Online Newspapers
 • Music Scores and C.D.'s
 • DVDs
 • Post Primary Schools Service
 • Request service
 • Inter-library loans
 • Local studies
 • Story time for children
 • Class visits
 • Study facilities
 • Photocopying service
 • Exhibition and display spaces & Boards
 • Loan of exhibition/display boards & sound equipment to community groups
 • Newspapers and magazines
 • Children & adult events

 

Fáilte go seirbhís Leabharlann Chomhairle Chontae na Mí.

Facebook Icon Twitter Icon

Cuireann seirbhís Leabharlann Chomhairle Chontae na Mí ar fáil polasaí atá oscailte do chách; rud a chiallaíonn gur feidir le héinne a chónaíonn nó a oibríonn , nó a thugann cuairt ar an leabharlann, áiseanna na leabharlainne a úsáid.

Tá an príomhleabharlann agus ceanncheathrú leabharlann chontae na Mí , suite ar shráid an Iarnróid, An Uaimh, Co. Na Mí. Tá aon leabharlann déag eile le fáil ar fud an chontae agus cuireann siad siúd réimse leathan seirbhíse.

Tá thart ar 300,000 leabhar agus ábhair físeáin ar fail do dhaoine fásta agus do phaistí, le haghaidh siamsaíochta, eolas agus taighde.

 

Cuireann Leabharlanna Chontae na Mí ar fáil seirbhísí eile. Ina measc atá:

 • Ballraíocht saor in aisce
 • Úsáid idirlíne saor in aisce
 • Ficsean daoine fásta agus neamhfhicsean
 • Ficsean páistí agus neamhfhicsean
 • Leabhair Tagartha
 • Téipeanna teangacha
 • Leabhair le mór chlóscríobh
 • Leabhair cluaistuisceana
 • Téipeanna ceoil agus dlúthcheirníní
 • Físeáin agus DVDs
 • Seirbhís ar iarratas iasacht idirleabharlanna
 • Staidéir Áitiúil
 • Scéalaíocht do pháistí
 • Cuairteanna ranganna
 • áiseanna staidéir
 • Seirbhís fóta-chóipeála
 • Taispeántas agus spásanna fógraí
 • Nuachtán agus irisí

Más mian leat seirbhís a fháil trí Ghaeilge, tá fáilte romhat teagmháil le Ciarán Ó Mangáin, An Leabharlannaí Contae, ar 046 9021134

back to top

 
print icon Print this page
 
 Website Managed by Meath County Council, County Hall, Navan, Co. Meath, Ireland
 tel: +353 (046) 9097000, fax: +353 (046) 9097001, email: customerservice@meathcoco.ie
 Council Emergency Telephone Contact Outside Office Hours: 1890 445 335

 Idirlíon reachtálaithe ag Comhairle Chontae na Mí, Halla an Chontae, An Uaimh, Contae na Mí, Ēire
 teileafón: +353 (046) 9097000, facs: +353 (046) 9097001, ríomhphost: customerservice@meathcoco.ie
 Comhairle teagmhála teileafóin éigeardáil taobh amuigh de uaire oifige: 1890 445 335


 Privacy Statement | Disclaimer | Copyright | Contact Us | Powered by TERMINALFOUR