County Council Branding

Supplement Register

 

 

What to do if an Election is due soon and you are not Registered

Supplement Register

If an election or referendum is due soon and you are not included in the current Register of Electors or the Supplement, you should apply to have your name included in the Supplement to the Register by completing an RFA2 – Inclusion in Supplement Form, ensuring it has been signed by a member of the Garda Siochána, and return it by post to the Franchise Section, Meath County Council, Buvinda House, Dublin Road, Navan, County Meath C15 Y291. 

Supplement forms must be submitted before the fourteenth day (Sundays, public holidays and Good Friday excluded) before polling day. This is a statutory requirement. Eligible electors whose names are included in the supplement will be entitled to vote at an election or referendum held during the lifetime of the register

Inclusion in the Supplement to the Register of Electors

To apply, complete a Supplement Form RFA2 and return to us before the closing date

Change your voting address

In order to change your registered voting address, you must complete an RFA3 – Change of Address Supplement Form, ensuring it has been signed by a member of the Garda Siochána, and return it by post to the Franchise Section, Meath County Council, Buvinda House, Dublin Road, Navan, County Meath C15 Y291. 

 

Forlíonadh ar Chlár na dToghthóirí

Céard a dhéanfaidh mé má tá toghchán ag druidim linn agus mura bhfuil mé cláraithe?

Má tá toghchán nó reifreann ag druidim linn agus mura bhfuil tú cláraithe i gClár reatha na dToghthóirí ná san Fhorlíonadh, ba chóir duit iarratas a dhéanamh go gcuirfí d'ainm leis an bhForlíonadh ar an gClár ach an fhoirm RFA2 – Iontráil san Fhorlíonadh a chomhlánú, cinnte a dhéanamh de go bhfuil sí sínithe ag duine den Gharda Síochána agus í a sheoladh tríd an bpost chuig an Rannóg Díolúine, Comhairle Chontae na Mí, Teach Buvinda, Bóthar Átha Cliath, An Uaimh, Co. na Mí C15 7291

Athraigh do sheoladh vótála

Chun an seoladh vótála atá cláraithe agat a athrú, ní mór duit an fhoirm fhorlíontach RFA3 – Athrú ar Sheoladh a chomhlánú, cinnte a dhéanamh de go bhfuil sí sínithe ag duine den Gharda Síochána agus í a sheoladh tríd an bpost chuig an Rannóg Díolúine, Comhairle Chontae na Mí, Teach Buvinda, Bóthar Átha Cliath, An Uaimh, Co. na Mí C15 7291

 

Documents that may be Required at a Polling Station doc, 24kb

What to do if an election is due soon and you are not registered

If an election or referendum is due soon and you are not included in the current Register of Electors or the Supplement, you should apply to have your name included in the Supplement to the Register by completing an RFA2 – Inclusion in Supplement form, ensuring it has been signed by a member of the Garda Siochána, and return it by post to the Franchise Section, Meath County Council, Railway Street, Navan, County Meath

Supplement forms must be submitted before the fourteenth day (Sundays, public holidays and Good Friday excluded) before polling day. This is a statutory requirement. Eligible electors whose names are included in the supplement will be entitled to vote at an election or referendum held during the lifetime of the register

Inclusion in the Supplement to the Register of Electors

To apply, complete a Supplement Form RFA2 (see forms) and return to us before the closing date

Change your voting address

In order to change your registered voting address, you must complete an RFA3 – Change of Address supplement form, ensuring it has been signed by a member of the Garda Siochána, and return it by post to: Register of Electors, Meath County Council, Buvinda House, Dublin Road, Navan, Co Meath C15 Y291.

Forlíonadh ar Chlár na dToghthóirí

Céard a dhéanfaidh mé má tá toghchán ag druidim linn agus mura bhfuil mé cláraithe?

Má tá toghchán nó reifreann ag druidim linn agus mura bhfuil tú cláraithe i gClár reatha na dToghthóirí ná san Fhorlíonadh, ba chóir duit iarratas a dhéanamh go gcuirfí d'ainm leis an bhForlíonadh ar an gClár ach an fhoirm RFA2 – Iontráil san Fhorlíonadh a chomhlánú, cinnte a dhéanamh de go bhfuil sí sínithe ag duine den Gharda Síochána agus í a sheoladh tríd an bpost.

Athraigh do sheoladh vótála

Chun an seoladh vótála atá cláraithe agat a athrú, ní mór duit an fhoirm fhorlíontach RFA3 – Athrú ar Sheoladh a chomhlánú, cinnte a dhéanamh de go bhfuil sí sínithe ag duine den Gharda Síochána agus í a sheoladh tríd an bpost.