County Council Branding

News and Events

Check the Draft Register of Electors by 25 November 2018 - Scrúdaigh Dréachtchlár na dToghthóirí roimh an 25 Samhain 2018

Date Released: 31 October 2018

Value your Vote!
Register by ....

Register to vote by 25th Nov

Check the Draft Register of Electors by 25 November 2018

 


The Draft Register of Electors is on display at your City/County/City and County Council’s offices, Garda Stations, Libraries, Post Offices and online at www.checktheregister.ie until 25 November 2018.

If on 15 February 2019 you are aged 18 or over check that your name, address and other details are present and correct on the Draft Register.

If there is a mistake, tell your local Council before 25 November 2018.

 

 

Bíodh meas agat ar do Vóta!
Cláraigh faoi .....

 Register to vote 25.11.2018 - Irish version

Scrúdaigh Dréachtchlár na dToghthóirí roimh an 25 Samhain 2018

 

Tá Dréachtchlár na dToghthóirí ar taispeáint in oifigí na Comhairle Cathrach/Contae/Cathrach agus Contae, Stáisiúin na nGardaí, Leabharlanna, Oifigí an Phoist agus ar líne ag
www.checktheregister.ie  go dtí an 25 Samhain 2018.

Más rud é go mbeidh tú 18 mbliana nó níos sine ar an 15 Feabhra 2019, cinntigh go bhfuil d’ainm, do sheoladh, agus do chuid sonraí ar an Dréachtchlár agus go bhfuil siad cruinn.

Má tá botún ann, abair é leis do Chomhairle áitiúil roimh an 25 Samhain 2018

 

 

back to Other News