Am Scéalaíochta i mbunscoil Dhroim Conrach

News

Am Scéalaíochta i mbunscoil Dhroim Conrach

Story Telling - Drumconrath
Sa ghrianghraf (ó chlé go deas): Nóirin Murphy, Oifigeach Gaeilge; Niall De Búrca, Scéalaí; Máistir Daire Rowe le daltaí ó bhunscoil Dhroim Conrach.
Location
County-wide

Daltaí ó bhunscoil Dhroim Conrach ag taispeáint a gcuid leabhar a fuair siad ó Sheirbhís Leabharlainne Chomhairle Chontae na Mí mar chuid de bhronnadh bailiúcháin leabhair in ómós do Mháire Uí Raghallaigh ,arb as Droim Conrach ó dhúchas í agus an raibh paisean ar leith aici don teanga Gaeilge. Bhí an-spraoi ag na páistí ar an lá ag éisteacht le finscéalta a bhí curtha i láthair ag Niall De Búrca