Club leabhar Gaeilge

News

Club leabhar Gaeilge

Club leabhar Gaeilge
Location
County-wide
Navan

Ta club leabhar Gaeilge á bhunú anseo i Leabharlann na hUaimhe agus tá fáilte roimh chách a bheith páirteach ann. Tá an club seo dírithe ar dhaoine a bhfuil Gaeilge labhartha réasúnta maith acu ach ar mian leo feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga agus éirí níos eolaí ar litríocht na Gaeilge.

Le haghaidh eolas breise: Glaoigh ar Nóirín ag 046 9097380 nó seol ríomhphost chuig nmurphy@meathcoco.ie

 

Irish Language Bookclub

An Irish language bookclub is being established here in Navan Library and everyone is welcome to join. This club is targeted at people who have reasonably good spoken Irish but who would like to improve their language skills and get more informed on Irish language literature.

For more information: call Nóirín at 046 9097380 or send an email to nmurphy@meathcoco.ie