Fix Your Street

Fix Your Street

Report problems with roads and footpaths, street lighting, water and drainage, parks, graffiti or litter online at Fix Your Street.  

Má bhíonn aon fhadhbanna le bóithre agus cosáin, soilsiú tráchta, uisce agus draenáil, páirceanna, graifítí agus bruscar, is féidir iad a chur in iúl dúinn ag  Deisigh do Shráid.

You can use FixYourStreet.ie for the following types of complaints:

 • Graffiti
 • Leaks and Drainage
 • Litter and Illegal Dumping
 • Road or path defects
 • Street Lighting

You can upload photos/video of the issue and add map co-ordinates of the location. 

  When you report a faulty street light please include the light pole number (found on the side of the light pole).

   

  Is féidir leat DeisighDoShráid.ie a úsáid le haghaidh na gcineálacha gearán seo a leanas:

  • Graifítí
  • Sceitheadh agus Draenáil
  • Bruscar agus Dumpáil Mhídhleathach
  • Fabhtanna Bóthair nó Cosáin
  • Soilsiú Sráide

  Is féidir leat grianghraif/físeáin den fhadhb a uaslódáil agus comhordanáidí léarscáile den tsuíomh a chur isteach

  Nuair a chuireann tú fadhb le solas sráide in iúl cuir isteach uimhir an chuaille sholais (atá ar fáil ar an taobh den chuaille solais).