Scéal Trail

Scéal Trail

Visit Blackwater Park in Navan and follow our Scéal Trail featuring the story "The Vanishing Lake" by Irish author and illustrator, Paddy Donnelly.

Agus, tá "Scéal Trail" eile, "Mo Chéad Amhráin Gaeilge" suite i bPáirc Ráth Chairn.  

Scéal Trail Intro Board with open book and book characters with a park in the background

Is bealach spraíúil é an "Scéal Trail" chun taitneamh na léitheoireachta, grá don taobh amuigh agus roinnt gníomhaíochta fisiciúla a thabhairt le chéile.

Seoladh ár gcéad "Scéal Trail" i bPáirc Abhainn Dhubh san Uaimh i mí na Nollag 2022 agus tá muid ar bís a fhógairt go mbeidh an dara ceann ag teacht go Páirc Ráth Chairn go luath.

Tá an "Scéal Trail" mar chuid den tionscnamh "An Ceart chun Léitheoireachta ag do Leabharlann" agus táimid bródúil as an litearthacht a thabhairt isteach i gcroílár an phobail.

The Scéal Trail is a fun way to bring together the enjoyment of reading, a love of the outdoors and some physical activity.

Our first trail was launched in Blackwater Park in Navan in December 2022 and we're excited to announce that our second trail will be coming soon to Páirc Ráth Chairn before the end of the summer. 

The Scéal Trail is part of the Right to Read at your Library initiative and we're proud to bring literacy in to the heart of the community.